Coauthors

Lina Rica

Description

Tekstom(l)at je v realnem času generirana animacija, ki naključno izbira dele obravnavanega besedila in jih oblikuje v stavek brez interpunkcijskih znakov in brez konca. Vrste besed so sestavljene v maniri kolaža časopisnih izrezkov. Ob nastanku nove vrste se ostale pomaknejo za eno mesto navzgor. Na ta način Tekstom(l)at skozi dekonstrukcijo besedila in smisla odpravlja kronologijo in podaja nove smisle. Vzpostavlja tekstualni prostor, ki daje dom besedam, jim brez predsodkov o njihovem pomenu določa položaj in s tem ustvarja in gradi zmedo. V kontekstu sodobnega informacijsko komunikacijskega časa Tekstom(l)at z manipulacijo relativizira informacije in ustvarja prostor za nova spoznanja. S tem vzpostavlja vez med tekstom kot dogodkom in zunanjimi, izkustvenimi procesi nelinearnega branja, mišljenja.

fotografija Lina Rica

Razstave

Mesto žensk galerija ŠKUC
MFRU Maribor
8. Trienale sodobne umetnosti – U3 Moderna galerija
Textom(l)at liberSpace