Jedro 2
2013
instalacija

Opis

Nadaljevanje prvega dela, ki zadrži motiv kroga, spremeni pa se način gibanja pisala. Namesto v ravnih linijah se med točkami na krožnici giblje na podlagi privlačnih in odbojnih sil. Risbo sestavlja kontinuirana krivulja, zvok motorjev pa je melodičen.

Produkcija

GaleRica

Razstave

Geslo: Grafika MGLC