Sonične skulpture
2011
intermedijski raziskovalni projekt

Soavtorji

Nataša Mušević, Marko Batista, dr. Satja Lumbar

Opis

'Sonične skulpture’ je intermedijski umetniški projekt, ki v svojem izhodišču raziskuje konceptualno polje tako imenovanih minljivih skulptur v odnosu do fizične realnosti zvoka. Za realizacijo izrablja številna orodja in postopke, namenjene povezovanju sodobne umetnosti z napredno znanostjo v enovit umetniški projekt. Gledalcu ponuja inovativen pogled ter posebno izkušnjo zvočnosti, ki se kaže kot vidna, fizična a vendar časovno minliva skulptura v prostoru. S tem se odprejo vprašanja o naravi zvoka v odnosu do fizične prezence tako na analitični, konceptualni kot na formalin ravni. Projekt ‘Sonične skulpture’ bo predstavljen v obliki razstave in bo skozi proces razvil popolnoma nova orodja izražanja ter tako pripomogel k razširitvi raziskovanj znotraj intermedijske umetnosti.

Končni cilj ‘Soničnih skulptur’ je razviti svojevrstno poetiko v odnosu do zvoka na stičišču med fizičnostjo ter snovnostjo, ter tako odpreti pomembna vprašanja glede vstrukture in pomena objekta v polju intermedijski umetnosti. V konceptualni osnovi projekt prevzema raznovrstne tehnološke postopke in s tem vzbuja zanimanje za inovativne ideje in umetniške izraznosti tako na intermedijskem področju kot na znanstveno-raziskovalnem akademskem področju. S tem bo projekt omogočil in utrdil sodelovanja med intermedijskimi umetniki ter znanstveniki, delujočimi na Inštitutu Jozef Stefan.

 

fotografija Marko Batista, Nataša Muševič

Produkcija

Marko Batista

Finančna podpora

Ministrstvo za kulturo RS, MOL - oddelek za kulturo

Razstave

Sonične Skulpture Španski borci